Thursday, January 31, 2013

Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa. Geguritan merupakan sastra kuno yang memiliki ciri sastra lama atau klasik yang berifat anonim. Pada zaman dahulu semua penulis sastra jawa kuno tidak mau menonjolkan identitas diri dan karyanya dianggap milik bersama. Berikut adalah pengertian dari geguritan berdasarkan beberapa kamus di Indonesia. Dalam kamus bahasa Bali kata geguritan berasal dari kata gurit artinya ‘gubah’, ‘karang’, ‘sadur. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan “geguritan itu berasal dari kata gurit artinya sajak atau syair” , sedangkan dalam Kamus Kawi Indonesia diungkapkan gurit artinya goresan, dituliskan.

Berdasarkan pandangan di atas maka pengertian geguritan adalah ciptaan sastra berbentuk syair yang biasanya dilagukan dengan tembang (pupuh) yang sangat merdu.

Ok sekarang kita langsung saja ke contoh geguritan puisi bahasa jawanya :

TRESNA
Tresnaku marang kowe
Ora bakal luntur
Sanajan salira adoh
Nanging cedak neng ngati

            Tresnaku mung kanggo kowe
Ora onoliyane
Kejobo mung kanggo
Awakmu

Sanajan suwe ora ketemu
Nanging tesih kaya mbiyen
Ora bakal owah
Saya suwe saya tresna

Wes pirang-pirang taun
Kowe karo aku
Nanging
Enggale suwe banyu sinaring
Kaya agi wae
Ora krasa
Amarga, esemmu nengsemake atiku

PETENGING WENGI

sumribit angin ngelus langit sore
manuk sriti bali ing pucuking cemara
nganti tekaning wengi sing nyenyet
gawang-gawang katon pasuryanmu

gawe tambah kekesing angin sore
tumlawung rasa kang ngulandara
wengi bakal tumeka maneh
bareng karo wewayanganmu
kang bakal ngebaki impen petenging wengi

lumaku turut petenging lurung
bakal gawang-gawang campur mega-mega
apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang …..

Demikian informasi tentang geguritan basa jawa, semoga bermanfaat.

Kata terkait : kumpulan geguritan, geguritan pahlawan, geguritan katresnan, contoh geguritan, geguritan kasmaran, geguritan jawi, pengertian geguritan, geguritan puisi jawa, coth geguritan, kumpulan geguritan, contoh geguritan bahasa jawa tema pendidikan, contoh geguritan cinta, contoh geguritan pendidikan, geguritan puisi jawa, puisi jawa, contoh geguritan pahlawan, contoh geguritan bahasa jawa tentang ibu, geguritan jowo, geguritan boso jowo

No comments:

Post a Comment

Jika kamu suka dengan artikel blog ini silahkan berlangganan lewat Email secara gratis, silahkan masukkan email kamu dan klik LANGGANAN:

Delivered by FeedBurner