Wednesday, February 6, 2013

Contoh Geguritan Jawa Modern

Contoh Geguritan Jawa Modern. Pada saat ini geguritan jawa mengalami perkembangan kalau dahulu penulis jarang yang menyebutkan nama tetapi pada versi modern geguritan jawa sudah mencamtumkan nama pengarang puisi tersebut. Pada artikel kali ini admin KCM akan mempublikasikan berbagai contoh geguritan bahasa jawa modern buat anda.


Berikut adalah contoh geguritan jawa modern :

SEPI

yen aku dhong lungguhan
dheke kang dadi seksi
yen aku dhong miwir lintang
dheke iku kang ngancani

yen aku dhong takon werdine urip
dheke kang ngewangi ngudharai
yen aku dhong tak tik tak tik
dheweke ora lungsi ngguyoni

lan setia ngandhani terusna kang
menawa ana asile kena nggo tuku kotang
ora ana wong cubriya.

Semarang, 20 Mei 1996 (Pustaka Candra. Edisi 197 1996/1997)


KALABENDU

tak sengguh kala bathara wus lebur
kisas karo bathara wisnu duk ing nguni
nanging tibake kok ora
abad nuklir lan globalisasi kok ya kaya-kaya

anake kalabendu
jalaran sajake dhengah uwong during siap mecak
yen wus siaga ngono ya no problem
balik sing during kok ya kaya gantine kalabendu

apa jangkane kalatidha tukul meneh
mandi tenan sabdane R. Ng. Ronggawarsito
kapan-kapan wae kalabendu bisa tukul maneh
anggere titah nora waspada
lan mung nuruti hawa.


TIMBANG MBENTOYONG


timbang mbentoyong mikir butuh
ambok luwih becik sendhonan
sendhon mbalung geni ngono dol … dol
mbalung geni mas … mbok menawa

tahun iki mas … aku bisa
mbalung gheni mas … mbok menawa
tahun ngarep mas … aku mulya
mbalung geni dhik … mbok menawa

aku kowe dhik … ora rekasa
mbalung geni dhik … mbok menawa
globalisasai dhik ra gawe kuciwa
mboke kampret mas … mbok menawa

muga-muga kabeh titah kalis ing sambekala
oh hiya cocok-cocok
wis … wis mengko yen kelantur-lantur dhik

ING KUTHA GEDHE

Kabeh paraga dha nduweni lara bisu
Jalaran angger pethuk mung kaya semut
Onthak-anthuk thok
Ditakoni malah tudang-tuding
Kaya wong pancingen, apa ngene iki sing jenenge egois ki.

Contoh geguritan modern diatas adalah karangan dari Yono HS, jika di analisa dapat diambil kesimpulkan bahwa Yono Hs mempunyai ciri khas tersendiri dalam membuat karya-karyanya terutama yang berupa geguriatan. Geguritan ini cenderung menggunakan makna-makna kiasan dan gaya-gaya bahasa, sehingga geguritan karyanya tersebut terasa lebih indah dan menarik.

Demikian informasi tentang contoh geguritan modern, semoga membantu dan bermanfaat buat kita semua.

No comments:

Post a Comment

Jika kamu suka dengan artikel blog ini silahkan berlangganan lewat Email secara gratis, silahkan masukkan email kamu dan klik LANGGANAN:

Delivered by FeedBurner