Saturday, February 16, 2013

Kumpulan Geguritan Boso Jawa

Kumpulan Geguritan Boso Jawa. Anda sedang mencari contoh geguritan tentang guru, geguritan bahasa jawa tentang guru, komentar geguritan, arum kuncaraning guru, geguritan puisi jawa pendidikan, geguritan bahasa jawa pendidikan, geguritan guruku, geguritan ibu maka anda sudah menemukan artikel yang tepat karena dalam artikel kali ini admin KCM akan mempublikasikan kumpulan geguritan boso jowo buat anda.


Berikut adalah contoh geguritan yang berhasil di kumpulkan :

UDAN WAYAH SORE

udan riwis-riwis nggawa angin gumanti
ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep
dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles

sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar
lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang
tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung
tak kanthi lakumu tumeka ngendi

mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis
marakake gawe kekesing ati
manuk kepodang wus mabur mangulon
nanging tetep tak tunggu tekamu

DALAN OMBAK

Wus dakjaluk marang sliramu, tatkalane wektu isih watu
lan dalan kaya ombak segara, nanging penjalukku
kaya prenjak kang katombak swiwine, ilang unine
kaya lemah cengkar kang tawar, ilang sangar
sliramu uga isih lumaku ing gisik kang wus dadi ambalan
ngambali ati ing pangilon, ngambali pitakon
lan penjalukku, kanthi unthuk-unthuk kang sirna
tatkalane surya mencorong, pratanda dina wus rina

Sidoarjo, 2007


SEDYAKU

Wis, Jeng…
Aku sumeleh
nyelehake pangarep-arepku
marang katresnan lan kawigatenmu sing semu
yen nyatane amung semene
cunthele lelakonku…

Pepenginku tansah sumandhing
lan nresnani sliramu
kudu dakprunggel
sing luwih wigati, Jeng
donga lan pengestumu wae
tansah mili kanggo aku

Wis, Jeng
aku pamit
becik njembarake pikir
nggayuh kabegjan
mring ati lan katresnan satuhu
tan ora binagi ing liyan
sempurna ing guritan siji…

CRITA SAKA MANCA

ing papan sarwa salju, aku
ngangen-angen lawang gubug binuka
ana bedhiyang lan lincak

nanging wis kebacut dadi salju
guritan apadene kekarepan
nglinthing bareng tumiyupe angin
nunjem-nunjem dom periih
sadawane wengi

kangmangka ing ngisor salju pinendhem candhi
sing durung kober kababar unine prasasti

BABAD WEDHI PESISIR

Sorene sore jingga
wengine wengi biru
kembang pandhan mesem marang mbulan
tangane ngawe-awe sajak kemayu
apa hiya iki dayane layang atimu
sing jare bakal ditulis kalane ijen
lan sendhang mung amping-ampingann jendhela
sing wengi iki isih panggah binuka?

biyen aku nate apal gojegmu
kepiye nalika bingung ndhedher sagegem guritan
ing lemah suwung pinggire taman
ora ketang mbalang liring sambi mungkur
nyamudana wingkis sakehing kekarepan
nutup kudhuping kekembangan

iki babad wedhi pasir
pinaes ganda aruming mawar
rarasing riris dhadha kumesar

AMBEGAN SEGA KULUBAN

Ambengan sega kuluban dieler ing tampah
diladekake ing pasamunan
direncah bebarengan, kroyokan, rebutan

ambengan sega kuluban
oora ana sing ngerti duweke sapa
kejaba dadi pangane wayang , para dhalang
sing lagi lungguh methingkring

(kidang lan trewelu, kinjeng lan kupu mung bisa nyawang sinambi ngeleg idu)

ambengan sega kuluban, wis gusis dienggo pesta
mung kari tampah ngganda amis, angganda amis
banjur kanggoo bal-balan para buta!


Geguritan jowo
Eluh iki wis gak nate tumetes..
prasasat garing najan ing mongso rendeng.
Jembaring tegal wus tak pecak i..
Dawaning dalan wus tak lakoni..

Ananging...
Durung ono gegayuhan kang rinengkuh..
tumraping sangu ing mongso sesuk..
opo maneh kanggo darmo bhekti maring nuswantoro.

duh Gusti Akaryo Jagad..
Mugi Panjenengan tuntun kawulo dumateng margi ingkang lere...


  SEPI

iki sepine sopo?
kathik ono sepi sepo....

langit peteng kagubeng dening mendung....
tanpa angin tanpa wicara...
tanpa lagon tanpa gending...

yen sliramu isih rumongso tresno
gunemu bakal dak anti...
nadyan getir rasaning ati....

sepi....
iki sepine sopo
kathik ono sepi sepo...

Demikian informasi tentang kumpulan geguritan baso jowo, semoga dapat membantu dan bermanfaat.

Tag : kumpulan geguritan pendidikan, contoh geguritan, geguritan puisi jawa, geguritan cinta, puisi jawa, kumpulan geguritan jawa, contoh geguritan pendidikan, kumpulan geguritan cinta, contoh geguritan tentang guru, geguritan bahasa jawa tentang guru, komentar geguritan, arum kuncaraning guru, geguritan puisi jawa pendidikan, geguritan bahasa jawa pendidikan, geguritan guruku, geguritan ibu

No comments:

Post a Comment

Jika kamu suka dengan artikel blog ini silahkan berlangganan lewat Email secara gratis, silahkan masukkan email kamu dan klik LANGGANAN:

Delivered by FeedBurner