Monday, February 4, 2013

Contoh Geguritan Katresnan Cinta

Contoh Geguritan Katresnan Cinta. Katresnan atau cinta merupakan salah satu topik yang sering di angkat dalam geguritan atau puisi jawa. Dalam khasanah kesusasteraan jawa sering mendengar cerita tentang Pranajaya dan Layonsari juga kisah cinta Roro Mendut, bahkan dalam Babad Candi Sewu itu adalah cermin rasa cinta Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang sebagai tanda cinta dan permintaan orang yang Dicinta. Ini artinya bahwa cerita cinta sudah ada sejak zaman dahulu kala termasuk juga geguritan katresnan atau geguritan cinta tersebut.
Dalam artikel kali ini admin KCM akan menyampaikan beberapa buah contoh geguritan tentang katresnan.

GURIT KATRESNAN

 Katresnan iku geguritaning urip sejati
 pepadang sajroning pepeteng
 biso digawe nannging ora biso digawe-gawe

 Katresnan iku kasunyatan ngedohi tumndak dudu
 Kayadene: Drengki, Srei, dahwen lan pati open

 Katresnan iku larang regane ora biso dituku
 lan ditiru sarono bondo dunyo lan rojo brono
 Liyana, jalaran toh-tohane nyowo

 katresnan iku dalan kang tumuju marang bener
 kebak dening roso lan pepadhang
 Lilo lan legowo lair thumusing bathin
 kaya dene gegodhongan kang gogorog saka uwit
 ora ngarep-arep bakal baline
 melu ngrasakake panandhanging liyan

 katresnan iku ora mbedak-mbedakake
 Cendek duwuring pangkat
 asor luhuring drajat
 lan gegebenganing urip kang rinasuk
 anane mung welas lan asih
 suka pitulung marang sapa bae

TRESNAKU - TRESNAMU

Rikala kori dakbukak byak
Kaya sinamber gelap lepat

Iki tenan apa ngimpi ?
Sliramu jumeneng nyunggi katresnan
Panggah ora owah
Dinodhog rasa jroning dhadha
Meh wae aku kantaka.
Angenku daklarak ing pangumbaran
Telungpuluh loro warsa kepungkur
Kangmas,
Rasa tentrem rinengkuh ing astamu
Edhum nyawang sorot netramu
Aku katrem, aku kasmaran

Engga wektu jumangkah mlaku
Tresnaku-tresnamu dadi rangu
Kelindhes wektu
Daktantang daktanting ora maelu
Sansaya adoh lumayu
Tangeh anggonku bakal ngluru

Kangmas,
Tresnaku tresnamu ginubel wektu
Lawase padha paprentahan Orde Baru
Wis kukut, wis kemput ...
Nadyan nora bisa nyawiji
Nanging tresna aji lan suci, tresna sejati
Bakal dakrukti nganti tumekeng janji.

Gubugku, enjing 300812


K E P R A N A N

Sawengi datan bisa nendra
Sarira lungkrah tanpa daya

Kagodha angen-angen nyata
Wewayang gumawang aneng netra
Kelingan pait madu esemnya
Renyah gujenge gawe getering nala

Sareh sabar sikepnya
Njalari ati iki tan kuwawa endha
Nadyan kahanane wus yuswa
Nanging isih katon jatmika
Watak berbudi bawaleksana
Tansah sih mring sapadha-padha
Yekti pribadhi kang utama

Hmm...baya sapa ta priyangga kang dakcandra?
Yeku sang prabu Darmakusuma
Ratu gung binathara
Ing praja " Ujaring Kandha "
Ing endi kuwi papannya?
Embuh, aku dhewe tan uninga.
Lha.....?

Minggu enjing, 300812
Biyung Amie Williams

Demikian info tentang contoh geguritan katresnan, semoga membantu dan bermanfaat.

5 comments:

 1. sangat dibutuhkan untuk generasi mendatang

  ReplyDelete
 2. sangat membatu untuk generasi mendatang kang mas..

  ReplyDelete
 3. BERGUNA SEKALI KOLEGA.. AGAR PARA MUDA MUDI TIDAK TERJERUMUS PADA DUNIA YANG FOYA FOYA DAN TIDAK DI KUTUK OLEH ORANG TUANYA KARENA BERTINDAK YANG TIDAK SEMESTINYA KANG MAS

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gurit katresnan yg nyiptain siapa ya? Matursuwun mas/mbak

   Delete
 4. krangan piyambak bos ?...sae sanget pun tenggo karya sanesipun...suwun

  ReplyDelete

Jika kamu suka dengan artikel blog ini silahkan berlangganan lewat Email secara gratis, silahkan masukkan email kamu dan klik LANGGANAN:

Delivered by FeedBurner